אופטומטריסט
 

Google

רשת אתר

דף הבית

עדשות מגע

משקפי שמש

דרושים

קח תן

סוכנים

מולטיפוקל

בדיקות ראייה

ניתוחי לייזר

משקפי ראיה

ראיה ירודה

אופטומטריסטים

סלבס במשקפיים

 מילון מונחים

לימודי אופטומטריה

דגמי 2008

כתבות

צוות המומחים

אודות

קישורים

צור קשר

 

  עיוורון וראיה ירודה

 
 

אופטומטריסט  ניר ארדינסט (מרצה לאופטומטריה)
ניר ארדינסט הינו חבר ועד מנהל בעמותת לראות ודוקטורנט בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים.


הגדרה
 עיוורון: אי יכולת לראות או אובדן תפיסת גירוי ראייתי. מצב זה עלול להיגרם כתוצאה ממחלות עיניים, מחלות עצב האופטי, מחלות במסלול המוח, מחלות מוח המשפיעות על מסלול הראייה או קליפת המוח. (MESH,MEDLINE)

עיוורון הינו אובדן או היעדר היכולת והתחושה להבחין בגירוי של אור ובדימויים חזותיים.


נתוני סטטיסטים

 22,906 רשומים כיום במאגר נתוני העיוורים בישראל.
 1533 עיוורים ולקויי ראייה נרשמו במאגר העיוורים בישראל בשנת 2008.

הגדרת העיוורון במדינת ישראל
הגדרת העיוורון במדינת ישראל זהה לזו של מערב אירופה ומקובלת על ידי אונסקו. עיוור הוא מי שעונה לאחר בדיקה לאחד מהקריטריונים הבאים:
1. העדר ראייה מוחלט (עיוורון מוחלט) - ללא תפיסת אור (NLP)
2. חדות ראייה מרבית של 3/60 (6/120) לאחר תיקון אופטי אופטימאלי בעין הבריאה יותר.
3. צמצום שדה הראייה כך שזווית הראייה המרבית אינה עולה על °20 בעין הבריאה ביותר.

מקבלי תעודת עיוור, לפי גיל ורמת לקות, 2008

 

עיורון ותעודת עיור


הגרף להלן מציג בצורה ויזואלית את התמורות שחלו במהלך השנים בהתפלגות מקבלי תעודות עיוור לפי גיל ורמת לקות. מהגרף ניכר כי רוב הקשישים בני 66 ומעלה שקבלו תעודות בשנת 2008 סובלים מלקות ראייה בתחום צמצום חדות הראייה עד 3/60 וכך גם בני 41-65, בעוד שרוב הילדים הקטנים מגיל לידה עד 5 קיבלו תעודה עקב עיוורון מוחלט. בקרב בני 19-40 הסיבות לקבלת התעודה בשנת 2008 התפלגו על פני שדה ראייה °10 או שדה ראייה עד °20 ו חדות הראייה עד 3/60 (באדיבות מדינת ישראל, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף השיקום)שלושת הגורמים העיקריים לעיוורון תמורות במהלך 5 שנים

ראיה ירודהמציג את התפלגות מקבלי תעודות עיוור לפי הסיבה העיקרית לעיוורון משנת 2003. יש לציין כי בשנת 2008 ירד אחוז מקבלי התעודות כתוצאה מקטרט ל- 5.1% לעומת 6.2% בשנת 2007(באדיבות מדינת ישראל, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף השיקום).


ראייה ירודה
אין הגדרה מוחלטת בחוק לראיה ירודה . ההגדרה הקרובה ביותר הינה שראייה ירודה היא ראייה לקויה מתבטאת בטשטוש ראייה לאדם בעל חדות ראייה של 6/21 עד 3/60 עם תיקון מקסימאלי

 

תהליך קביעת הזכאות לקבלת תעודת עיוור/לקוי ראייה:

א. פנייה למחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית הקרובה למקום המגורים (בכל רשות מקומית פועלת מחלקה לשירותים חברתיים עבור המתגוררים בה, המחלקות פועלות מתוקף חוק שירותי הסעד - 1958 וכן מתוקף תקנות ארגון לשכת סעד) לקבלת טופס בקשה לתעודת עיוור/ לקוי ראייה.
(מצורף טופס הבקשה בלחיצה על גבי קישור זה)
ב. בדיקת רופא עיניים בקהילה וקבלת התוצאות חתומות ומאושרות על גבי "טופס בקשה לתעודת עיוור/ לקוי ראייה".
ג. העברת הטופס למחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים בצירוף תמונת פספורט וצילום תעודת זהות.
ד. בדיקת עיניים על ידי רופא אמון מחוזי.
ה. החלטה על זכאות/ אי זכאות ניתנת על ידי הנהלת השירות לעיוור.
ו. קבלת תשובה באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים.
 

 

 

 

 

 

אין להעביר ,לצלם,לצטט, לסרוק, להעתיק או לעשות שימוש אחר כלשהוא בכתבה או בחלק ממנה ללא אישור מפורש בכתב מניר ארדינסט או ממנהלת האתר(info@optometrist.co.il)וזאת ללא מגבלת זמן